სსიპ "საზოგადოებრივი მაუწყებლის" სამეურვეო საბჭოს გადაწყვეტილება N356 "საზოგადოებრივი მაუწყებლის" 2017 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ
დატოვე კომენტარი