სსიპ „საზოგადოებრივი მაუწყებლის“ მიერ 2017 წელს (31 ოქტომბრის მდგომარეობით) საკუთარი სახსრებით განხორციელებული სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ
დატოვე კომენტარი