სსიპ "საზოგადოებრივი მაუწყებელის" ბიუჯეტში ცვლილების შეტანისა და 2016 წლის კორექტირებული ბიუჯეტის მიღების შესახებ
დატოვე კომენტარი