საზოგადოებრივი მაუწყებლის საკუთრებაში არსებული სასადილო ფართის იჯარის ფორმით გაცემაზე კონკურსის გამოცხადების შესახებ
დატოვე კომენტარი