საქართველოს რადიოს წინასაარჩევნო მონიტორინგის ანგარიში (13 აგვისტო – პირველი ოქტომბერი)

მონიტორინგის სუბიექტების გაშუქება „საქართველოს რადიოს“ ეთერში (13 აგვისტოდან – პირველი ოქტომბრის ჩათვლით)

საზოგადოებრივი მაუწყებელი 13 აგვისტოდან აწარმოებს 2021 წლის 2 ოქტომბრის მუნიციპალიტეტის წარმომადგენლობითი ორგანოს – საკრებულოს და თვითმმართველი ქალაქის/თვითმმართველი თემის მერის არჩევნების გაშუქების შიდა მონიტორინგს. მონიტორინგი მიზნად ისახავს მონიტორინგის სუბიექტებისთვის დათმობილი დროის რაოდენობრივი მონაცემების დათვლას.

დატოვე კომენტარი