ანგარიში სსიპ "საზოგადოებრივი მაუწყებლის" მიერ 2016 წელს განხორციელებული სახელმწიფო შესყიდვების კანონმდებლობასთან შესაბამისობის შესახებ - გარე აუდიტი
დატოვე კომენტარი