ტელეაუდიტორიის კვლევა/სატელეფონო კვლევა (მაისი, 2021წ.)

კვლევის მეთოდი: რაოდენობრივი კვლევა სატელეფონო ინტერვიუს მეთოდით.

შერჩევის მეთოდი: სტრატიფიცირებული, სტრატებში მარტივი შემთხვევითი.

სტრატებს წარმოადგენს რეგიონი და დასახლების ტიპი.

გენერალური ერთობლიობა: 2,642,447

საქართველოს მოსახლეობა 18+

დატოვე კომენტარი