სსიპ „საზოგადოებრივი მაუწყებლის“ 2020 წლის მეოთხე კვარტლის ანგარიში

საანგარიშო პერიოდში მთავარ გამოწვევას წარმოადგენდა არჩევნების გაშუქება და საქართველოში არსებული ეპიდემიოლოგიური ვითარება.

დატოვე კომენტარი