თსუ-100 (II ნაწილი)

სტუმრები: გივი შაჰნაზარი – ლიტერატორი, მთარგმნელი;
ვლადიმერ მინაშვილი – ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის ასოცირებული პროფესორი, ფილოლოგიის მეცნიერებათა დოქტორი; 
ივანე ლეჟავა – ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ასოცირებული პროფესორი, ექსპერიმენტული ფონეტიკის სამეცნიერო-კვლევითი ლაბორატორიის ხელმძღვანელი.

წამყვანები: ეკა ტალახაძე და ივანე ჯაფარიძე.