საუკეთესო წიგნები - თინა მამულაშვილი აკა მორჩილაძის რომანზე „კუპიდონი კრემლის კედელთან“
საუკეთესო წიგნები - თინა მამულაშვილი აკა მორჩილაძის რომანზე „კუპიდონი კრემლის კედელთან“