საუკეთესო წიგნები - ლანა კალანდია მარიო ვარგას ლიოსას რომანზე „საუბარი კათედრალში“
საუკეთესო წიგნები - ლანა კალანდია მარიო ვარგას ლიოსას რომანზე „საუბარი კათედრალში“