საუკეთესო წიგნები - თამარ ბართაია - სოფოკლეს პიესაზე „ოიდიპოს მეფე“
საუკეთესო წიგნები - თამარ ბართაია - სოფოკლეს პიესაზე „ოიდიპოს მეფე“