#სახლისკენ - სიტუაციური ანალიზი და რეკომენდაციები გარემოსდაცვით სამართლიანობასა და ქალთა უფლებებზე საქართველოში
#სახლისკენ - სიტუაციური ანალიზი და რეკომენდაციები გარემოსდაცვით სამართლიანობასა და ქალთა უფლებებზე საქართველოში

კვლევის შედეგების მიხედვით, გარემოსდაცვით და გენდერულ საკითხებს შორის სუსტი კავშირის მიუხედავად, ნელ-ნელა ხდება ამ ორი თემის ურთიერთმიმართების წინ წამოწევა. თვისებრივი კვლევის შედეგების მიხედვით, სახელმწიფო სტრუქტურის წარმომადგენლები, როგორც ცენტრალურ, ისე – ადგილობრივ დონეზე, აღნიშნავენ, რომ გენდერისა და გარემოს საკითხების კვეთის პოლიტიკის დონეზე დარეგულირება მნიშვნელოვანია და აუცილებელი, თუმცა, ამ მიმართულებით ქმედით ნაბიჯებს, ძირითადად, საერთაშორისო ორგანიზაციები დგამენ და ცდილობენ გარემოსდაცვითი პოლიტიკის დოკუმენტების გენდერული სენსიტიურობის გაზრდას. გადაცემაში “სახლისკენ” არნიშნულ კვლევაზე ისაუბრა არასამთავრობო ორგანიზაციის- “ჩვენ ვიკვლევთ” (we research) მკვლევარმა ნანა ჭაბუკიანმა.

  

დატოვე კომენტარი