#სახლისკენ - დემოკრატიის ფუნდამენტური პრინციპებიდან ეროვნული და ეთნიკური უმცირესობების უფლებების დაცვის ვალდებულება სახელმწიფოს უმთავრესი პასუხისმგებლობაა
#სახლისკენ - დემოკრატიის ფუნდამენტური პრინციპებიდან ეროვნული და ეთნიკური უმცირესობების უფლებების დაცვის ვალდებულება სახელმწიფოს უმთავრესი პასუხისმგებლობაა

მიუხედავად იმისა, რომ ბოლო წლების განმავლობაში ქართული ენის სწავლების მიმართულებით არა ერთი ნაბიჯი გადაიდგა, ერთ-ერთ პრობლემად კვლავ რჩება საქართველოში მცხოვრები ეთნიკური უმცირესობების მიერ სახელმწიფო ენის არცოდნა, რამაც შესაძლებელია შეაფერხოს მათი სრულფასოვანი მონაწილეობა ქვეყნის პოლიტიკურ, კულტურულ, ეკონომიკურ და საზოგადოებრივ ცხოვრებაში. რეალურად როგორია საქართველოში მცხოვრები ეთნიკური უმცირესობების ენობრივი კომპეტენციის ზოგადი სურათი.

სტუმრები: სახელმწიფო ენის დეპარტამენტის ექსპერტთა კომისიის წევრი, პროფესორი ტარიელ ფუტკარაძე და ასოცირებული პროფესორი იამზე ვაშაკიძე.

  

დატოვე კომენტარი