საღამოს პიკის საათი - საქართველოს ევროატლანტიკური გამოწვევები
საღამოს პიკის საათი - საქართველოს ევროატლანტიკური გამოწვევები

რა სტიმული სჭირდება საქართველოს, როგორც სახელმწიფოს და მის მოქალაქეებს საიმისოდ, რომ არ გაწბილდნენ ევროპულ არჩევანში და ქვეყანამ განაგრძოს მუშაობა სრულფასოვანი ევროპული სახელმწიფოს სტანდარტებამდე მისაღწევად? როგორ შევაფასოთ საქართველოს ხელისუფლების პოლიტიკა და ამ მხრივ გაწეული ძალისხმევა? ან ეგებ თვითონ ევროპა განიხილავს საქართველოს, როგორც მეორე ეშელონის ქვეყანას, რომელსაც დიდი მოთხოვნები არც წაეყენება?!

სტუმარი: შოთა თხელიძე – საზოგადოებრივი მაუწყებლის ანალიტიკოსი