საღამოს პიკის საათი - წინასაარჩევნო პერიოდის მონიტორინგმა მრავალი დარღვევა გამოავლინა
საღამოს პიკის საათი - წინასაარჩევნო პერიოდის მონიტორინგმა მრავალი დარღვევა გამოავლინა

მცდელობა, სახელი გაუტეხონ არასამთავრობო ორგანიზაციებს, მოისყიდონ ამომრჩეველი, ხელი შეუშალონ კამპანიას, ბიუროკრატიის ჩართვა საარჩევნო პროცესში, კამპანიისთვის ხელის შეშლა, სააგიტაციო მასალების დაზიანება – ეს არის არასრული ჩამონათვალი დარღვევებისა, რომელიც „სამართლიანი არჩევნებისა და დემოკრატიის საერთაშორისო საზოგადოების“ ჩატარებულმა კვლევამ გამოავლინა წელს, 9-დან 30 სექტემბრამდე პერიოდში. ამ ორგანიზაციის ხელმძღვანელი, მიხეილ ბენიძე  „საღამოს პიკის საათთან“  საუბრისას ლაპარაკობს დარღვევებისა და არჩევნებზე მათი შესაძლო გავლენის შესახებ.

სტუმარი: მიხეილ ბენიძე„სამართლიანი არჩევნების“ ხელმძღვანელი