საღამოს პიკის საათი -  ერთიანმა ეროვნულმა გამოცდებმა თავი ამოწურა
საღამოს პიკის საათი - ერთიანმა ეროვნულმა გამოცდებმა თავი ამოწურა

ერთიანმა ეროვნულმა გამოცდებმა თავი ამოწურა. საჭიროა, ეს პროცედურა გაუქმდეს და უნივერსიტეტებმა აბიტურიენტები თავად შეარჩიონ მათი პორტფოლიოების მიხედვით, რომლებშიც თავს მოიყრის სკოლაში გაწეული მუშაობის შედეგები .

სტუმარი : გიგი თევზაძე – ილიას უნივერსიტეტის პროფესორი