რადიო ექსპრესი - „ჩემი ოჯახი და სხვა ცხოველები“
რადიო ექსპრესი - „ჩემი ოჯახი და სხვა ცხოველები“
  •  ჯერალდ დარელი.
  •  Durrell Wildlife Conservation Trust.
  • ზოოპარკი და ტრენინგ ცენტრი ჯერსის კუნძულზე.
  • თბილისის ზოოპარკი.
  • მიუსაფარი ცხოველები, ამ ფენომენის „შუქ-ჩრდილები.“
სტუმარი: ლევან ბუთხუზი – ბიოლოგი.