რადიო ექსპრესი - „თამარი, ლაშა, რუსუდანი, დავით ულუ, დავით ნარინი.. მონღოლები“
რადიო ექსპრესი - „თამარი, ლაშა, რუსუდანი, დავით ულუ, დავით ნარინი.. მონღოლები“
  • ლაშა-გიორგი, მონარქი რომელმაც იმ ეპოქის ყველა სტანდარტი ეჭვის ქვეშ დააყენა.
  • რუსუდანი და ქართველთა იმპერიის დაისი.
  • ულუ და ნარინი; ორმეფიანობა.
  • მონღოლები …