კავკასიოლოგიის სასწავლო-სამეცნიერო ინსტიტუტი. პროფესორ  ჯონი კვიციანის წიგნის - ,,კავკასია უძველესი დროიდან  XIX საუკუნის მეორე ნახევრამდე'' - პრეზენტაცია [პირველი გადაცემა]
კავკასიოლოგიის სასწავლო-სამეცნიერო ინსტიტუტი. პროფესორ ჯონი კვიციანის წიგნის - ,,კავკასია უძველესი დროიდან XIX საუკუნის მეორე ნახევრამდე'' - პრეზენტაცია [პირველი გადაცემა]

ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი

სტუმარი: ცირა ბარამიძე – პროფესორი, კავკასიოლოგიის ინსტიტუტის დირექტორი
ჯონი კვიციანი – პროფესორი