“მამა" შვილების მოგონებები ივანე ჯავახიშვილის შესახებ /წიგნის პრეზენტაცია/ [გადაცემა III]
“მამა" შვილების მოგონებები ივანე ჯავახიშვილის შესახებ /წიგნის პრეზენტაცია/ [გადაცემა III]

ივანე ჯავახიშვილის  სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
ავტორები: ზურაბ გაიპარაშვილი და მეკო გოჩიაშვილი  ორენოვანი (ქართული და ინგლისური).

სტუმარი: გიორგი შარვაშიძე – ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის რექტორი

დატოვე კომენტარი