კავკასიოლოგიის სასწავლო-სამეცნიერო ინსტიტუტი. პროფესორ ჯონი კვიციანის წიგნის - ,,კავკასია უძველესი დროიდან XIX საუკუნის მეორე ნახევრამდე'' - პრეზენტაცია [გადაცემა III]
კავკასიოლოგიის სასწავლო-სამეცნიერო ინსტიტუტი. პროფესორ ჯონი კვიციანის წიგნის - ,,კავკასია უძველესი დროიდან XIX საუკუნის მეორე ნახევრამდე'' - პრეზენტაცია [გადაცემა III]

ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი

დისკუსია

სტუმრები:  რეცენზენტები: პროფესორი გიორგი ოთხმეზური, პროფესორი ივანე მენთეშაშვილი