კავკასიოლოგიის სასწავლო-სამეცნიერო ინსტიტუტი. პროფესორ  ჯონი კვიციანის წიგნის - ,,კავკასია უძველესი დროიდან  XIX საუკუნის მეორე ნახევრამდე'' - პრეზენტაცია [გადაცემა II]
კავკასიოლოგიის სასწავლო-სამეცნიერო ინსტიტუტი. პროფესორ ჯონი კვიციანის წიგნის - ,,კავკასია უძველესი დროიდან XIX საუკუნის მეორე ნახევრამდე'' - პრეზენტაცია [გადაცემა II]

ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი

სტუმარი: ჯონი კვიციანი – პროფესორი