ღია სტუდია - პოლიტიკური შეთანხმების პრობლემური ასპექტები
ღია სტუდია - პოლიტიკური შეთანხმების პრობლემური ასპექტები
  • „პოლიტიკური შეთანხმებით ყველაზე კმაყოფილი ჩანდა მედიატორი; დიდი ხანია, ევროკავშირს თავის აქტივში მსუყე გამარჯვება არ ჩაუწერია. მათ ძალიან უნდოდათ ეს მედიაცია წარმატებით დასრულებულიყო“ – გია ჯაფარიძე.
  • „ჩვენი პოლიტიკური ცხოვრებისა და კულტურისთვის მოლაპარაკებები და მორიგება იშვიათია ხილია და ევროპული საბჭოს პრეზიდენტის მიერ ინიცირებული პროცესი სწორედ ამით იყო მნიშვნელოვანი: მან დააბრუნა ქართულ პოლიტიკაში მოლაპარაკება, როგორც მიზნისკენ სავალი გზა“ – შორენა ლორთქიფანიძე.

რესპონდენტები: გია ჯაფარიძე, საქართველოს უნივერსიტეტის პროფესორი და შორენა ლორთქიფანიძე, საერთაშორისო ურთიერთობათა სპეციალისტი.