ღია სტუდია - არის თუ არა დაცული ქვეყანაში შრომის უსაფრთხოების ნორმები,უბედური შემთხვევების სტატისტიკა, იცავენ თუ არა კომპანიები კანონს და არსებული საგანგაშო ვითარება
ღია სტუდია - არის თუ არა დაცული ქვეყანაში შრომის უსაფრთხოების ნორმები,უბედური შემთხვევების სტატისტიკა, იცავენ თუ არა კომპანიები კანონს და არსებული საგანგაშო ვითარება

ქვეყანას აქვს მიღებული შრომის უსაფრთხოების მეტ-ნაკლებად დახვეწილი რეგულაციური ბაზა,მაგრამ აღსრულების,მონიტორინგის პრობლემები მაინც არსებობს. შრომის პირობების ინსპექტირების დეპარტამენტი არსებობს სამინისტროში,მაგრამ იქ მხოლოდ 40 ინსპექტორი მუშაობს და რესპუბლიკის მაშსტაბით ყველა საწარმოს,მშენებლობის,მაღაროს და სხვა მაღალი რისკის საწარმოთა ინსპექტირება საკმაოდ რთულია.

სტუმარი: კახა წიქარიშვილი – ა/ო კონსტიტუციის 42- ე მუხლის იურისტი.
დატოვე კომენტარი