ჟურნალი „42° პარალელი" - აშშ-ის პოლიტიკა სამხრეთ კავკასიაში / South Caucasian Policy of the US [ინტერვიუს ქართულენოვანი და ინგლისურენოვანი ვერსიები]

ინტერვიუ პოლ გობლთან – ევრაზიში ეთნიკური და რელიგიური საკითხების სპეციალისტთან; სახელმწიფო მდივნის ყოფილ სპეციალურ მრჩეველთან.

 

 

Interview with Paul A. Goble Specialist on ethnic and religious questions in Eurasia. Former Special Advisor to the Secretary of State.