ჟურნალი 42°პარალელი - ომი უკრაინაში და ენერგოუსაფრთხოება
 ინტერვიუ ენერგოუსაფრთხოებისა და კლიმატური ცვლილებების ექსპერტ ედვარდ ჩოუსთან