42°პარალელი ენერგორესურსების მომავალი

ინტერვიუ ენერგოუსაფრთხოებისა და კლიმატური ცვლილებების ექსპერტ ედვარდ ჩოუსთან.

 

Interview with Edward Chow – Senior Associate Energy Security and Climate Change Program CSIS.