ყველისა და ცხელი სასმელების ფესტივალი 

ავტორი: ელისო გოგია.

ახალი დღე