„ყოველ საღამოს გვეუბნება, ტელეფონით მაჩვენეთ ბადიშებიო“ - 103 წლის ქაზიმ გაბაიძე აჭარის მაღალმთიანი სოფლიდან 

ნინო ჭანიას სიუჟეტი.

ახალი დღე