#ვოისი კახა ასლამაზაშვილი | Kakha Aslamazishvili - Love you to death #ფინალი
#ვოისი კახა ასლამაზაშვილი | Kakha Aslamazishvili - Love you to death #ფინალი

„ვოისის“ მწვრთნელები არიან:

  • Stephane
  • დათო ევგენიძე
  • სოფო ტოროშელიძე
  • დათო ფორჩხიძე

ვოისი