ულამაზესი შენაქო, დიკლო და აგროამბები თუშეთიდან

ფერმა