თენგიზ მირზაშვილის მუდმივი მრავალწერტილი და სამყაროს უსასრულო ხედვა - სტუმრები: ეთერ თათარაიძე, ფოლკლორისტი / ამირან არაბული, ფოლკლორისტი

დღის კოდი