თანამედროვე მიდგომა გულის უკმარისობის მართვაში - თომას ლუშერი, ევროპის კარდიოლოგთა საზოგადოების არჩეული პრეზიდენტი

 

 

პირადი ექიმი