სტუდენტების დასაქმების პროგრამა

თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ზუსტ და საბუნებისმეტყველო ფაკულტეტის ქიმიის მიმართულების სტუდენტებმა სხვადასხვა ქართულ კომპანიაში საწარმოო პრაქტიკა გაიარეს და დასაქმდნენ. დასაქმებისა და სასწავლო პროცესში ნაყოფიერი თანამშრომლობისთვის უნივერსიტეტმა პარტნიორ კომპანიებს მადლობის სიგელები გადასცა.