სოფლის მეურნეობის წილი საქართველოს ეკონომიკის განვითარებაში

რა პრობლემებია აგროსექტორში?

რა სტრატეგია აქვს სოფლის მეურნეობის სამინისტროს იმისთვის, რომ მთლიან შიდა პროდუქტში სოფლის მეურნეობის წილი გაიზარდოს?

სტუმარი: ლევან დავითაშვილი, საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის მინისტრი.

 

ბიზნესპარტნიორი