შრომის ბაზარი აღდგენის ეტაპზე

ხელფასები ყველაზე მეტად ხელოვნებისა და გართობის სფეროში შემცირდა.

ბიზნესპარტნიორი