„შემოდგომის თბილისი“ დასრულდა

ბარბარე დონჯაშვილის სიუჟეტი.

ახალი დღე