საზოგადოებრივი მაუწყებლის სამეურვეო საბჭოს სხდომა - 8 ივნისი, 2018

სსიპ „საზოგადოებრივი მაუწყებლის” სამეურვეო საბჭოს 2018 წლის 8 ივნისის სხდომის დღის წესრიგი

დატოვე კომენტარი