საზოგადოებრივი მაუწყებლის სამეურვეო საბჭოს სხდომა - 31 ოქტომბერი, 2018

სსიპ „საზოგადოებრივი მაუწყებლის” სამეურვეო საბჭოს 2018 წლის 31 ოქტომბრის სხდომის დღის წესრიგი;

სსიპ „საზოგადოებრივი მაუწყებლის” სამეურვეო საბჭოს გადაწყვეტილება #437; სსიპ „საზოგადოებრივი მაუწყებლის” მიერ ასაღები სესხის ძირითად პარამეტრებზე შეთანხმების გაფორმებაზე თანხმობის მიცემის შესახებ.

დატოვე კომენტარი