საზოგადოებრივი მაუწყებლის სამეურვეო საბჭოს სხდომა - 30 იანვარი, 2020

სსიპ „საზოგადოებრივი მაუწყებლის” სამეურვეო საბჭოს 2020 წლის 30 იანვრის სხდომის დღის წესრიგი;

სსიპ „საზოგადოებრივი მაუწყებლის” სამეურვეო საბჭოს გადაწყვეტილება #466; სსიპ „საზოგადოებრივი მაუწყებლის” მიერ სერვერების და სანახი მასივების სახელმწიფო შესყიდვის მიზნით ელექტრონული ტენდერის გამოცხადებაზე და ტენდერში გამარჯვებულ კომპანიასთან შესაბამისი ხელშეკრულების გაფორმებაზე თანხმობის მიცემის შესახებ.

დატოვე კომენტარი