საზოგადოებრივი მაუწყებლის სამეურვეო საბჭოს სხდომა - 30 აპრილი, 2019

სსიპ „საზოგადოებრივი მაუწყებლის” სამეურვეო საბჭოს 2019 წლის 30 აპრილის სხდომის დღის წესრიგი;

სსიპ „საზოგადოებრივი მაუწყებლის” სამეურვეო საბჭოს გადაწყვეტილება #454; სსიპ „საზოგადოებრივი მაუწყებლის” მიერ მაუწყებლობისა და ტრანსლაციების კომპლექსის შესყიდვასთან დაკავშირებით თანხმობის მიცემის შესახებ.

დატოვე კომენტარი