საზოგადოებრივი მაუწყებლის სამეურვეო საბჭოს სხდომა - 29 დეკემბერი (I ნაწილი)

საზოგადოებრივი მაუწყებლის სამეურვეო საბჭოს სხდომა – 29 დეკემბერი (II ნაწილი)

სსიპ „საზოგადოებრივი მაუწყებლის” სამეურვეო საბჭოს 2020 წლის 29 დეკემბრის სხდომის დღის წესრიგი

დატოვე კომენტარი