საზოგადოებრივი მაუწყებლის სამეურვეო საბჭოს სხდომა - 28 ნოემბერი, 2017

სსიპ „საზოგადოებრივი მაუწყებლის” სამეურვეო საბჭოს 2017 წლის 28 ნოემბრის სხდომის დღის წესრიგი

სსიპ „საზოგადოებრივი მაუწყებლის” სამეურვეო საბჭოს გადაწყვეტილება #395; სსიპ „საზოგადოებრივი მაუწყებლის აჭარის ტელევიზიისა და რადიოს” 2017 წლის კორექტირებული ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ

 

დატოვე კომენტარი