საზოგადოებრივი მაუწყებლის სამეურვეო საბჭოს სხდომა - 28 აპრილი, 2020 (პირველი ნაწილი)

სსიპ „საზოგადოებრივი მაუწყებლის” სამეურვეო საბჭოს 2020 წლის 28 აპრილის სხდომის დღის წესრიგი;

სსიპ „საზოგადოებრივი მაუწყებლის” სამეურვეო საბჭოს გადაწყვეტილება #470; სსიპ „საზოგადოებრივი მაუწყებლის” 2019 წლის ბიუჯეტის შესრულების ანგარიშის დამტკიცების შესახებ.

საზოგადოებრივი მაუწყებლის სამეურვეო საბჭოს სხდომა – 28 აპრილი, 2020 (მეორე ნაწილი)

დატოვე კომენტარი