საზოგადოებრივი მაუწყებლის სამეურვეო საბჭოს სხდომა - 25 მარტი, 2019

სსიპ „საზოგადოებრივი მაუწყებლის” სამეურვეო საბჭოს 2019 წლის 25 მარტის სხდომის დღის წესრიგი;

სსიპ „საზოგადოებრივი მაუწყებლის” სამეურვეო საბჭოს გადაწყვეტილება #451; სსიპ „საზოგადოებრივი მაუწყებლის“ მიერ საბანკო გარანტიის შესახებ სს „თიბისი ბანკთან” შესაბამისი ხელშეკრულებების გაფორმებაზე თანხმობის მიცემის შესახებ.

 

დატოვე კომენტარი