საზოგადოებრივი მაუწყებლის სამეურვეო საბჭოს სხდომა - 22 თებერვალი, 2018

სსიპ „საზოგადოებრივი მაუწყებლის” სამეურვეო საბჭოს 2018 წლის 22 თებერვლის სხდომის დღის წესრიგი

დატოვე კომენტარი