საზოგადოებრივი მაუწყებლის სამეურვეო საბჭოს სხდომა - 21 მაისი

სსიპ „საზოგადოებრივი მაუწყებლის” სამეურვეო საბჭოს 2020 წლის 21 მაისის სხდომის დღის წესრიგი.

სსიპ „საზოგადოებრივი მაუწყებლის” სამეურვეო საბჭოს გადაწყვეტილება #474; სსიპ „საზოგადოებრივი მაუწყებლის” მიერ ახალი ამბების წარმოება და მაუწყებლობისთვის საჭირო ტექნიკის და ახალი ამბების სტუდიების კამერების და აქსესუარების შესყიდვასთან დაკავშირებით თანხმობის მიცემის შესახებ;

სსიპ „საზოგადოებრივი მაუწყებლის” სამეურვეო საბჭოს გადაწყვეტილება #475; საერთაშორისოდ აღიარებული დამოუკიდებელი აუდიტორული ფირმის (გარე აუდიტის) დანიშვნასთან დაკავშირებით სსიპ „საზოგადოებრივი მაუწყებლის” სამეურვეო საბჭოს 2020 წლის #472 გადაწყვეტილებით (ოქმი #421) გამოცხადებულ კონკურსში გამარჯვებულის გამოვლენის შესახებ.

დატოვე კომენტარი