საზოგადოებრივი მაუწყებლის სამეურვეო საბჭოს სხდომა - 19 დეკემბერი, 2017

სსიპ “საზოგადოებრივი მაუწყებლის” სამეურვეო საბჭოს 2017 წლის 19 დეკემბრის სხდომის დღის წესრიგი

სსიპ „საზოგადოებრივი მაუწყებლის” სამეურვეო საბჭოს გადაწყვეტილება #402, სსიპ „საზოგადოებრივი მაუწყებლის” მიერ ქ. ბათუმში სსიპ „საზოგადოებრივი მაუწყებლის” ფილიალის ასაშენებლად სამშენებლო სამუშაოების შესყიდვასთან დაკავშირებით ელექტრონული ტენდერის გამოცხადებაზე თანხმობის მიცემის შესახებ

დატოვე კომენტარი