საზოგადოებრივი მაუწყებლის სამეურვეო საბჭოს სხდომა - 10 აგვისტო

სსიპ „საზოგადოებრივი მაუწყებლის” სამეურვეო საბჭოს 2020 წლის 10 აგვისტოს სხდომის დღის წესრიგი;

სსიპ „საზოგადოებრივი მაუწყებლის” სამეურვეო საბჭოს გადაწყვეტილება #480; სსიპ „საზოგადოებრივი მაუწყებლის” მიერ ქსელური მოწყობილობების და ინფრასტრუქტურის შესყიდვასთან დაკავშირებით თანხმობის მიცემის შესახებ.

დატოვე კომენტარი